Zanim wezwiesz serwis sprawdź

Zanim wezwiesz serwis sprawdź:

 

Czy jest zasilanie elektryczne? 

Sprawdź czy działa sterownik urządzenia. Jeśli jest wyłączony sprawdź bezpiecznik główny i bezpiecznik, do którego podłączona jest pompa. Jeśli oba są włączone i pompa nie działa wezwij serwis.

Czy jest prawidłowe ciśnienie wody w instalacji? 

Sprawdź manometr na instalacji hydraulicznej (powinien być przy pompach obiegowych lub buforze). Ciśnienie powinno być w granicach 0,5-2,5 bar. Jeśli ciśnienie jest poniżej lub powyżej tej granicy poinformuj o tym serwisanta i postępuj zgodnie z jego zaleceniami.

Czy są prawidłowe ustawienia na sterowniku?

Sprawdź na sterowniku czy urządzenie jest włączone w opcji jakiej oczekujesz (np. czy przy grzaniu nie zostało włączone chłodzenie) i czy nastawy temperatur są właściwe.

Czy zawory instalacyjne są w pozycji otwartej?

Sprawdź czy wszystkie zawory są otwarte. Jeśli jakiś był zamknięty otwórz go i spróbuj jeszcze raz uruchomić pompę.